Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Επιλογή Ευθύνης: «Άκυρη η απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για την ανάθεση μελέτης, όχι στον μειοδότη, αλλά σε εταιρία που έδωσε προσφορά 100 χιλ. ευρώ μεγαλύτερη»


Δεκτή προσφυγή της παράταξης από την Επιτροπή του άρθρου 152
Η Επιτροπή του άρθρου 152 έκανε δεκτή την προσφυγή των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», Ν. Οικονόμου, Φ. Λαμπρινίδη και Ν. Στόικου και ακύρωσε την 33/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με την οποία ανατέθηκε η μελέτη «Σχέδιο διαχείρισης (MASTER PLAN) υδατικών πόρων Δήμου Βόλου», όχι στη σύμπραξη που μειοδότησε, αλλά στη σύμπραξη που έδωσε προσφορά 100 χιλιάδες ευρώ μεγαλύτερη, με τον ισχυρισμό ότι η μειοδότρια σύμπραξη δεν αιτιολόγησε επαρκώς την «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά της». Η Επιτροπή του άρθρου 152 δικαίωσε τους προσφυγόντες δημοτικούς συμβούλους και ακύρωσε τη σχετική απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ, κρίνοντας ότι «η εισήγηση δεν έχει την απαιτούμενη εκ του νόμου ειδική, πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη της καλύτερης προσφοράς, απλά αρκείται σε κάποιες επισημάνσεις».