Το Πρόγραμμά μας


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.  Με την εμπιστοσύνη του πολίτη
2. Με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Δήμος – καταφύγιο για τους αδύναμους
Α. Κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών και αξιοποίηση του «κοινωνικού κεφαλαίου»
Β. Φροντίδα για τους κοινωνικά ανήμπορους.
Γ.  Φροντίδα για το παιδί και την εκπαίδευσή του
Δ. Φροντίδα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού
3. Με έμφαση στην Ποιότητα ζωής
Α. Ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού
Β. Αποχέτευση – Επεξεργασία λυμάτων
Γ. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
Δ. Εξοικονόμηση ενέργειας - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής
Ε. Αισθητική αναβάθμιση – Βελτίωση της καθημερινότητας
α. Κάνουμε την πόλη πιο ανθρώπινη
β. Προωθούμε παρεμβάσεις στον τομέα της καθημερινότητας
ΣΤ. Βιώσιμη Κινητικότητα
Ζ. Υποστήριξη υποδομών – τεχνικά έργα
4. Με σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Α. Έργα και δράσεις με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Β. Επανεκκίνηση τοπικής οικονομίας – στήριξη απασχόλησης
Γ. Στήριξη νέων επενδύσεων
Δ. Τουρισμός
α) Δράσεις Τουριστικής Ανάπτυξης
β) Δράσεις Τουριστικής Προβολής
Ε. Ο πολιτισμός μοχλός ανάπτυξης
α) Εννέα μεγάλες παρεμβάσεις στις πολιτιστικές υποδομές
β) Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον
γ) Διοργάνωση μεγάλων γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος
δ) Αναβάθμιση καλλιτεχνικών θεσμών
ε) Πολιτιστικοί θεσμοί και συνεργασίες
ΣΤ. Αθλητισμός ως μοχλός ανάπτυξης
Ζ. Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας
Η. Αγροτική Ανάπτυξη
Θ. Εμπόριο – Προστασία καταναλωτών
Ι. Διεκδίκηση μεγάλων έργων - Αξιοποίηση υποδομών
Κ. Σύνδεση με Πανεπιστήμιο και ερευνητικούς φορείς
Λ.  Διεθνείς δραστηριότητες
Μ. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός: «σχεδιάζουμε την πόλη του αύριο».
Ν. Δήμος με πολλαπλή ταυτότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βάλαμε τις στέρεες βάσεις. Τώρα μπορούμε να προωθήσουμε το όραμά μας

Η Παράταξή μας και το πρόγραμμά μας απαντούν στις νέες ανάγκες που γέννησε η κρίση. Η πρωτοβουλία μας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης σήμερα. Το Κεντρικό Κράτος δεν επιδεικνύει απλώς δυσπιστία στην Αυτοδιοίκηση. Την ενοχοποιεί σε τέτοιο βαθμό, που δικαίως γίνεται λόγος για ολομέτωπη επίθεση εναντίον της. Η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται ως προνομιακό πεδίο οικονομικής αφαίμαξης και εφαρμογής πολιτικών που αποστερούν τους Δήμους από απολύτως βασικά μέσα για την άσκηση της αποστολής τους.
Ο “Καλλικράτης” αποτελούσε πάγιο αίτημα του αυτοδιοικητικού κινήματος την τελευταία 20ετία. Ο τρόπος, ωστόσο, που εφαρμόστηκε και κυρίως η χρονική του σύμπτωση με το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης, έδειξαν πώς μια αυθεντικά προοδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να εκφυλιστεί από τις Κυβερνήσεις σε τυφλό εργαλείο άσκησης κεντρικών περιοριστικών πολιτικών. Η περίπτωση του Δήμου Βόλου είναι απολύτως ενδεικτική. Τα φαινόμενα χαμηλής κοινωνικής και αναπτυξιακής συνοχής που παρατηρούμε σήμερα είναι η συνέπεια αυτής της πολιτικής. Η απολύτως ανεπαρκής οικονομική στήριξη της καλλικρατικής διεύρυνσης, πηγή μύριων προβλημάτων, μπορεί να αντισταθμιστεί σήμερα μόνο με ένα στιβαρό σχέδιο ενδογενούς ισόρροπης ανάπτυξης και ενίσχυσης της εσωτερικής δημοκρατίας στη λήψη των αποφάσεων.
Θέλουμε τη συμπλήρωση και τη βελτίωση του “Καλλικράτη”. Θέλουμε μεταρρύθμιση στη μεταρρύθμιση. Όσοι θέλουν την κατάργησή του και τον διαμελισμό των Δήμων, πρακτικά ζητούν οπισθοδρόμηση στο καθεστώς μικρών και ανίσχυρων Δήμων, που σε συνθήκες κρίσης δεν θα είχαν καμιά δυνατότητα παροχής ακόμη και στοιχειωδών υπηρεσιών προς τους πολίτες, με αποτέλεσμα να γίνουν εύκολη λεία για όσους προωθούν την αποδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης.
Αναμφίβολα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης ήταν από τα πρώτα θύματα σειράς αντικοινωνικών και αντιαναπτυξιακών μνημονιακών δεσμεύσεων. Δεν αρκούμαστε όμως στο να δηλώνουμε την αντίθεσή μας σ’ αυτές τις δεσμεύσεις και στις πολιτικές που τις συνοδεύουν. Αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που θα ανατρέψουν τις καταστροφικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και θα δώσουν  διέξοδο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει σήμερα η Αυτοδιοίκηση. Ούτε αρκούμαστε στον πρωτογονισμό της καταγγελίας, ούτε περιμένουμε όλα να αλλάξουν από το Κεντρικό Κράτος. Έχουμε την πεποίθηση ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει στην αμέσως επόμενη χρονική περίοδο αιχμή του δόρατος της εθνικής ανασυγκρότησης και να γίνει εθνικός πρωταθλητής για διέξοδο από την κρίση. Η αντίληψη που θέλει τους Δήμους στο περιθώριο, ένοχους για όλα τα δεινά του διεφθαρμένου πελατειακού κράτους, πρέπει επομένως να ανατραπεί. Θέλουμε να εργαστούμε για την ανατροπή αυτής της αντιδραστικής στροφής, οικοδομώντας νέες κοινωνικές συμμαχίες στον πολύπαθο αυτοδιοικητικό χώρο.
Η παράταξή μας οριοθετείται και εγγράφει την προοπτική της σε ένα τριπλό πλαίσιο: συνέχεια-ολοκλήρωση-θεαματική ανανέωση. Θέλουμε να ολοκληρωθεί το τεράστιο οργανωτικό και πολιτικό εγχείρημα της συγκρότησης του νέου Δήμου. Έχουν ήδη τεθεί τα στέρεα θεμέλια για ένα Δήμο υγιή και επιχειρησιακά ικανό να στηρίξει την ανορθωτική πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η μείζων πόλη μας τα επόμενα δύσκολα χρόνια. Τώρα ξεκινάμε την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών, προωθώντας ριζικές τομές και αλλαγές που θα φέρουν το Δήμο Βόλου πιο κοντά στο όραμα που υπηρετούμε, πιο κοντά στο πρότυπο πόλης που αξίζει να ζούμε.
Η παράταξή μας χτίστηκε για να υπηρετήσει το νέο. Με το φρέσκο αέρα της ανανέωσης να σαρώνει παλιές αντιλήψεις και πρακτικές. Μ’ ένα εντελώς νέο συλλογικό μοντέλο διοίκησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Που επενδύει σε συλλογικότερες μορφές σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης και ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με τους πολίτες. Που διευρύνει την εσωτερική δημοκρατία στο Δήμο και αποκεντρώνει εξουσίες με συμμετοχικές διαδικασίες. Αυτή η παράταξη θα είναι παρούσα ως κέντρο επεξεργασίας δημοτικής πολιτικής και ως κέντρο δημοκρατικού ελέγχου της δημοτικής αρχής σε όλη τη διάρκεια της 5ετούς θητείας μας.
Κατοχυρώνουμε στο εσωτερικό μας την αρχή της συλλογικής λειτουργίας, απορρίπτοντας τη γνωστή «ενός ανδρός αρχή» του συντηρητικού δημαρχοκεντρισμού. Θέλουμε να απεξαρτηθούμε δημιουργικά από το Κράτος, αξιοποιώντας όλα τα «όπλα» της Αυτοδιοίκησης και πάνω απ’ όλα τη σχέση της με τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και τους πολίτες.
Αναζητούμε λύσεις σε όλες τις καλές αυτοδιοικητικές πρακτικές που γεννήθηκαν στην Ευρώπη στα χρόνια της κρίσης: πρώτον, στο πεδίο της αποτελεσματικότερης και δημοκρατικότερης οργάνωσης και διαχείρισης των Δήμων, και δεύτερον στο πεδίο της εφαρμογής καινοτομιών και της εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης. Αυτά ακριβώς τα διδάγματα αξιοποιούμε στο Πρόγραμμά μας που είναι το πιο σύγχρονο, καινοτομικό, ριζοσπαστικό, αλλά ρεαλιστικό συνάμα, Πρόγραμμα που έχει ποτέ παρουσιαστεί στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου.
Σε συνθήκες κρίσης, η διοίκηση ενός Δήμου πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, δημοκρατία, συμμετοχή, «έξυπνες λύσεις», αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εσόδων. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στον τόπο μας, θα αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία της κοινωνικής οικονομίας και θα δοθούν βιώσιμες λύσεις στην «άρρωστη λειτουργία» της πόλης.
Με το Πρόγραμμά μας εξειδικεύουμε το όραμά μας και δημιουργούμε ασφάλεια στους πολίτες για την επόμενη μέρα. Έχουμε την πυξίδα, τον σταθερό μπούσουλα για να πάμε μπροστά με:
•    την εμπιστοσύνη του πολίτη
•    αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή
•    έμφαση στην ποιότητα ζωής
•    σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της επόμενης πενταετούς  δημοτικής περιόδου, αλλά και της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να μπει ο τόπος σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, με προτεραιότητα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Πρόγραμμά μας είναι ένα σχέδιο με όραμα για το αύριο, με αγάπη και φροντίδα για τον τόπο που θα ζήσουν τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα ένα σχέδιο απολύτως συγκεκριμένο για όλους τους τομείς, τεχνικά εφικτό και οικονομικά ρεαλιστικό. Ένα σχέδιο, που αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας, στο οποίο συνέβαλαν στελέχη και των δύο παρατάξεων που συνενώθηκαν. Ένα σχέδιο που ενσωματώνει και συχνά διευρύνει τις βασικές θέσεις και κατευθύνσεις των συλλογικών φορέων αυτού του τόπου, δείχνοντας έτσι και την ισχυρή μας βούληση να τους καταστήσουμε ισότιμους εταίρους και συνδιαμορφωτές στις πολιτικές για την  τοπική μας ανάπτυξη.

1.  Με την εμπιστοσύνη του πολίτη

Συνεχίζουμε τη διοικητική λειτουργία του Δήμου και των Υπηρεσιών του με την ίδια υπευθυνότητα, διοικητική πληρότητα και προσήλωση στη νομιμότητα, εφαρμόζοντας διαδικασίες διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας παντού.
•    Ολοκληρώνουμε και εφαρμόζουμε τη μελέτη αξιολόγησης των Δημοτικών Υπηρεσιών.
•    Αξιοποιούμε από πόρους του νέου ΕΣΠΑ όλα τα σύγχρονα εργαλεία του «Ηλεκτρονικού Δήμου», μειώνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης των δημοτών με έμφαση στη διευκόλυνση των αναπήρων, μέσα από τη λειτουργική διασύνδεση του Δήμου με στο σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών.
•    Συνεχίζουμε τη νοικοκυρεμένη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, σε συνθήκες δραματικής περικοπής των πόρων και εντεινόμενης δυσχέρειας των συμπολιτών μας να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δήμο. Η δράση μας χαρακτηρίζεται από:
•    Αυστηρή τήρηση της νομιμότητας, διαφάνεια, έλεγχο, ιεράρχηση και μεγάλη περιστολή κάθε μη ανελαστικής δαπάνης.
•    Καμία καθυστέρηση στη μισθοδοσία του προσωπικού, συνέπεια με τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.
•    Μέριμνα για την αύξηση των εσόδων του Δήμου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση (τέλη, φόροι) των δημοτών, όσο διαρκεί η οικονομική κρίση.
•    Διευρύνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Τονώνουμε  την εσωτερική δημοκρατία, εγκαινιάζουμε ένα νέο μοντέλο συλλογικής και συμμετοχικής διοίκησης, εμπιστευόμαστε τους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουμε την καθημερινή επαφή της διοίκησης με τους πολίτες.
•    Οι ενεργοί πολίτες οι εθελοντικοί φορείς, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι ομάδες κοινωνικής παρέμβασης και οι ομάδες μεταναστών, συμμετέχουν ενεργά, συνεργάζονται και συνεπικουρούν τον Δήμο στο έργο του.
•    Σε όλα τα όργανα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις και πέραν από τις προβλέψεις του Νόμου.
•    Οι κανονιστικές αποφάσεις γίνονται αντικείμενο ευρύτατης διαβούλευσης.
•    Το Τεχνικό Πρόγραμμα κάθε έτους προκύπτει μετά από διάλογο με τους φορείς, τα τοπικά αιρετά  όργανα  και τους κατοίκους της κάθε περιοχής.
•    Συγκαλούμε τακτικές και έκτακτες θεματικές λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε συνοικία, σε κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.
•    Αναβαθμίζουμε την Επιτροπή Διαβούλευσης, μετατρέποντάς την σε εργαλείο ενότητας και ουσιαστικής παρέμβασης της τοπικής κοινωνίας.
•    Θεσμοθετούμε Συμβούλιο Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των συλλογικών φορέων στο σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης.

2. Με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Δήμος – καταφύγιο για τους αδύναμους

Από τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη και το κρατικό επίδομα, στην αλληλεγγύη και την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών του πολίτη σε τοπικό επίπεδο.
Διατηρούμε τον Δήμο Βόλου στην πανελλαδική πρωτοπορία, ως ομπρέλα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Διεκδικούμε σθεναρά από την Πολιτεία, ένα ελάχιστο "κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας".

Τα πέντε (5) βήματα για τον Κοινωνικό Δήμο:


Α. Κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών και αξιοποίηση του «κοινωνικού κεφαλαίου»: Αξιοποιούμε και ενισχύουμε:
•    Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  (ΔΙ.Κ.Α.), με τη συμμετοχή δεκάδων φορέων, ως εναλλακτική μορφή οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας. Δημιουργούμε «Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών», ενισχύοντας ακόμη πιο αποτελεσματικά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με είδη πρώτης ανάγκης και υπηρεσίες χρήσιμες για τη λειτουργία του νοικοκυριού και την ομαλή οικογενειακή τους ζωή.
•    Το πλήρες σύστημα εθελοντών για κάθε επιμέρους δραστηριότητα του Δήμου, σε συντονισμό με τις αυτόνομες ομάδες εθελοντικής παρέμβασης. Θεσμοθετούμε την κάρτα του εθελοντή, με εκπτωτικό χαρακτήρα για τις διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου.
•    Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ανασφάλιστους συμπολίτες, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας.

Β. Φροντίδα για τους κοινωνικά ανήμπορους. Ενισχύουμε τη λειτουργία των δομών κοινωνικής προστασίας:
•    "Βοήθεια στο Σπίτι"
•    Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
•    Δημοτικός Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων
•    Δημοτικός Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.
•    Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ. Ταυτόχρονα, προχωράμε στην ανακατασκευή δύο κτιρίων της ΠαιδόποληςΑγριάς για συνέχιση και επέκταση της δομής.
•    Σίτιση στο σπίτι, καθημερινά εκατοντάδες μερίδες φαγητού, σε ανήμπορα  άτομα.
•    Υπηρεσία Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία και Ηλικιωμένων
•    Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία
•    Κέντρο Ψυχοκοινωνικής στήριξης για Ανέργους, στο οποίο θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες στα θύματα της ανεργίας από εξειδικευμένες ομάδες κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων (και με ειδικότητα σε παιδιά) και βρεφονηπιοκόμων. Το Κέντρο θα λειτουργεί ως δημοτική δομή σε στενή συνεργασία με πιστοποιημένους επιστημονικούς φορείς που θα αναλάβουν την εκπαίδευση και την εποπτεία των εθελοντών, την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και τη διασύνδεση τους με τους τοπικούς φορείς (π.χ. Εργατικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο, Επιμελητήριο, Εκκλησία) και τις άλλες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Γ.  Φροντίδα για το παιδί και την εκπαίδευσή του
•    25 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: φιλοξενούν περίπου 1.500 παιδιά. Με πόρους του ΕΣΠΑ, πάνω από 80% των παιδιών, δωρεάν. Απαλλαγή για μισθωτούς, με εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Σημαντικές διευκολύνσεις για πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
•    Δίκτυο Υποστήριξης Νέων Οικογένειας (ΔΥΝΟ): Παροχή βοήθειας σε άπορα παιδιά, από εθελοντές του Δήμου και της Εκκλησίας.
•    «Κοινωνικό Φροντιστήριο»: Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές από εθελοντές καθηγητές. Ο Δήμος παρέχει χώρους και υλική υποστήριξη.

Δ. Φροντίδα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού
•    Ρομά: Απογκετοποίηση σχολείων, διασπορά των παιδιών, σταδιακή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.
•    Μετανάστες: Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Γραφείο Ενημέρωσης.
•    Τυφλοί: Φανάρια με ηχητική ειδοποίηση. Σε κάθε Δημοτική Ενότητα, «συμπαραστάτης των δημοτών με κακή όραση», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ημερήσια διοικητική εξυπηρέτηση
•    ΚΑΠΗ: Αναβαθμίζουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και διασφαλίζουμε γιατρούς, για τη συνέχιση της συνταγογράφησης φαρμάκων για τα περίπου 15.000 μέλη των ΚΑΠΗ.
•    Τρία Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε Βόλο, Ν. Αγχίαλο, Αγριά,  για ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
•    Μαζικές ιατρικές εξετάσεις του πληθυσμού, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Ε. Εκπαίδευση
Υποστηρίζουμε το έργο των 148 σχολικών μονάδων του «Καλλικρατικού» Δήμου Βόλου, με τις δύο Σχολικές Επιτροπές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Σύστημα οικονομικής διαχείρισης, με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια στις πληρωμές για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Υλοποιούμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επίλυση του προβλήματος της σχολικής στέγης, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις και αξιοποιώντας δημοτικά ακίνητα.
•    Αναβάθμιση Βιβλιοθηκών - Δημιουργία Κεντρικών Δομών Έρευνας. Αξιοποιούμε τις δράσεις που έφεραν, ήδη, μεγάλη αύξηση εξυπηρέτησης χρηστών (300%), όπως: Αναβάθμιση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Σπίρερ, ανακαίνιση του πρώην  κτηρίου της ΔΗ.Κ.ΕΝΑ και μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης Ν. Αγχιάλου, μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης Ν. Ιωνίας στο Μεταξουργείο, δημιουργία Κέντρου Έρευνας της τοπικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο Μεταξουργείο, βελτίωση της εξ αποστάσεως πρόσβασης μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και εφαρμογών (DIKIpedia, ICA-ATOM, ABEKT).
•    Ανάπτυξη, διαχείριση και διασύνδεση των δημοτικών βιβλιοθηκών με όλες τις εκπαιδευτικές δομές του δήμου. Στόχος μας αποτελεί η ευρεία αξιοποίηση των βιβλιοθηκών από τους εκπαιδευόμενους όλων των εκπαιδευτικών φορέων του Δήμου Βόλου καθώς και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
•    Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ανάδειξη και εκπαιδευτική αξιοποίηση όλων των χώρων και μνημείων πολιτισμού της πόλης. Υλοποιούμε διαδραστικά προγράμματα για την εξοικείωση με όλους τους τομείς της τέχνης, αξιοποιώντας τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ.
•    Εφαρμογή προγράμματος «ανοιχτά σχολεία». Αντιλαμβανόμαστε το σχολείο ως πόλο ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Εφαρμόζονται εξειδικευμένα προγράμματα για τις απογευματινές ώρες.
•    Δημιουργία διαρκούς φόρουμ επικοινωνίας με όλους τους μορφωτικούς, επιστημονικούς συλλόγους της περιοχής μας.
•    Οργάνωση και λειτουργία one-stopcenter (Κέντρο Υποδοχής, πληροφόρησης και υποστήριξης) για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές της πόλης. Η δομή αυτή θα παρέχει πληροφορίες για διαμονή, σίτιση, υγεία, μόρφωση, άθληση και διασκέδαση.
 
3. Με έμφαση στην Ποιότητα ζωής

Με την πεποίθηση ότι η ποιότητα ζωής αποτελεί επένδυση στην κοινωνική συνοχή, δημιουργούμε προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη. Σπάζουμε «ταμπού» δεκαετιών, με γνώμονα το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον και επεξεργαζόμαστε κοινά αποδεκτούς κανόνες, για μια ευνομούμενη πόλη, με ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της.
•    Υιοθετούμε τη στρατηγική της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.
•    Αξιοποιούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως το κατ’ εξοχήν θεσμικό εργαλείο χάραξης κατευθύνσεων στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
•    Αξιοποιούμε το Νέο Κανονισμό Πρασίνου και την αποτύπωση του αστικού πρασίνου στα κεντρικά πολεοδομικά τετράγωνα του Βόλου.
•    Συνεχίζουμε την εφαρμογή του σχεδίου δράσης κατά της αυθαίρετης και παράνομης εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Α. Ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού

Σταθερή και αταλάντευτη θέση μας είναι ότι το νερό και η αποχέτευση αποτελούν δημόσια κοινωνικά αγαθά και ανθρώπινο δικαίωμα. Υπερασπιζόμαστε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τον χαρακτήρα της ΔΕΥΑΜΒ ως δημοτικής, κοινωφελούς επιχείρησης με υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας. Η ΔΕΥΑΜΒ, καλύπτει  αποτελεσματικά όλες τις δημοτικές ενότητες, με βασικές  προτεραιότητες:
•    Ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη απορροής του Δήμου Βόλου: αποτύπωση, καταγραφή και μετρήσεις παροχής όλων των πηγών υδροληψίας, των εξωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης και άρδευσης, επιφανειακών δικτύων άρδευσης, εκτίμηση αναγκών, καθορισμός υδατικού ισοζυγίου, προτάσεις απαιτούμενων έργων.
•    Σχέδιο ολοκληρωμένης, ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, το οποίο αρχίζει από την παραγωγή και καταλήγει στην ενεργειακή αξιοποίηση. Μελέτη και κατασκευή έργων (υδρομαστεύσεις, φράγματα, δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς, ενίσχυση υδραγωγείων, βελτίωση δικτύων διανομής).
•    Χρησιμοποίηση του καθαρού, πλέον, νερού από τον τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό για άρδευση.
•    Στη ΔΕΥΑΜΒ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επενδυτικό πρόγραμμα-μαμούθ, που συνιστά κορυφαία περιβαλλοντική – αναπτυξιακή παρέμβαση:
•    Εγκατάσταση συστήματος Ελέγχου και Περιορισμού των διαρροών (scada)
•    Τηλεμετρική κεντρική παρακολούθηση ισοζυγίου δικτύων ύδρευσης και όλων των πηγών υδροδότησης.
•    Αυτοματοποίηση του δικτύου ύδρευσης και επέκτασή του και σε άλλους οικισμούς πέραν του ΠΣ Βόλου.
•    Αντικατάσταση παλαιού τροφοδοτικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές «ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» και «ΞΗΡΑΚΙΑ»
•    Διεκδικούμε χρηματοδότηση για αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων, καθώς και τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020.

Β. Αποχέτευση – Επεξεργασία λυμάτων
Δεσπόζουσα θέση για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη κατέχει η υλοποίηση έργων και δράσεων για την περαιτέρω προστασία του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος του Παγασητικού Κόλπου, καθώς και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, από την ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων.
•    Υλοποιούμε το ολοκληρωμένο πακέτο έργων αποχέτευσης και αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Το σύνολο της ακτογραμμής, 53 χλμ του Δήμου Βόλου, από το Μαλάκι μέχρι τη Νέα Αγχίαλο, αποκτά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Εξαλείφεται έτσι κάθε ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και θωρακίζεται ο Παγασητικός.
• Προχωράμε στην αποκεντρωμένη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στους απομακρυσμένους οικισμούς του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, με πιλοτική εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στον Άγιο Λαυρέντιο.
•    Για τις νέες περιοχές που συνδέονται με το αποχετευτικό σύστημα  επεξεργαζόμαστε μια δίκαιη τιμολογιακή πολιτική που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, κυρίως των ορεινών και ημιορεινών περιοχών (π.χ. οικίες σε ορεινές περιοχές με κήπους  που δεν ποτίζονται  από αυλάκια ή άλλο αυτοτελές δίκτυο αλλά από το ίδιο οικιακό νερό, οπότε και θα πρέπει να γίνει υπολογισμός της ποσότητας που πράγματι καταναλίσκεται για υδρευτικές ανάγκες και όχι για πότισμα,  ώστε επ’ αυτού να επιβληθεί και τέλος αποχέτευσης).
•    Κατασκευάζουμε με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΡΑ το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση της λυματολάσπης των ΕΕΛ  Βόλου», για επεξεργασία της λυματολάσπης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Γ. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Προχωρούμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με συγκεκριμένο σχεδιασμό, που έχει στόχο την εκτροπή των αξιοποιήσιμων υλικών από την απόρριψή τους στο ΧΥΤΑ, προς την ανακύκλωση ή την ανάκτηση ενέργειας και τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, αξιοποιώντας τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ. Εφαρμόζουμε συγκροτημένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων με την προώθηση του τρίπτυχου επανάχρηση – εξοικονόμηση – ανακύκλωση απορριμμάτων Στο ίδιο πλαίσιο, οφείλουμε να προωθήσουμε την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για το σκοπό αυτό, καθώς και τα αποκεντρωμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης και τοπικής αξιοποίησης των λυμάτων.
•    Τρία «ρεύματα» ανακύκλωσης
•    Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ
•    Αναερόβια ζύμωση, παραγωγή ρεύματος
•    Κομποστοποίηση, ανάκτηση υλικών, αξιοποίηση κομπόστ ως εδαφοβελτιωτικού.
•    Αναπτύσσουμε συνεργασία με όλα τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης: λιπαντικών ελαίων, μεταχειρισμένων ελαστικών, συσσωρευτών, ενδυμάτων, ξύλινων παλετών, μελανοδοχείων εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ. Τοποθέτηση λιποσυλλεκτών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση τηγανελαίου για βιοκαύσιμο.
•    Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση των δημοτών και την αποδοτικότερη συνεργασία με ενημερωτικές καμπάνιες, διακίνηση φυλλαδίων, επικοινωνία με τους επαγγελματίες, τα επιμελητήρια, με εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία, σε θέματα καθαριότητας, υποχρεώσεων των δημοτών.
•    Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας (ΣΥΔΙΣΑ) και τη σημαντική συμβολή του στην περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων. Υλοποιούμε το έργο της καθ’ ύψος επέκτασης του ΧΥΤΑ Βόλου, που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εγκατάστασης για τα επόμενα χρόνια, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Διεκδικούμε, με ολοκληρωμένη μελέτη, την εγκατάσταση μονάδας μηχανικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στο Νομό Μαγνησίας.

Δ. Εξοικονόμηση ενέργειας - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής
Επεξεργαζόμαστε και εφαρμόζουμε ένα βιώσιμο σχέδιο στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής αυτονόμησης του Δήμου και της αξιοποίησης των ΑΠΕ.
•    Δημιουργούμε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα στα σχολεία. Ολοκληρώνουμε τη μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα  σχολείων πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μελετούμε το ενεργειακό αποτύπωμα των δημοτικών κτιρίων, σχολείων κλπ., με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
•    Συνεχίζουμε τη λειτουργία από τη ΔΕΥΑΜΒ του Υδροηλεκτρικού (Υ/Η) Σταθμού Σαρακηνού και της εγκατάστασης του Βιολογικού που παράγουν, ήδη, ηλεκτρικό ρεύμα από το νερό και το βιοαέριο αντίστοιχα.
•    Υποστηρίζουμε τη λειτουργία της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ του Π.Σ.Βόλου, μια από τις ελάχιστες επενδύσεις στην Ελλάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τα απορρίμματα, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζονται, πάντα, τα συμφέροντα του Δήμου.
•    Υλοποιούμε πρόγραμμα αξιοποίησης της ηλιοθερμίας για τη θέρμανση και ψύξη αθλητικών εγκαταστάσεων.
•    Κατασκευάζουμε δεύτερο Υδροηλεκτρικό (Υ/Η) Σταθμό, ισχύος 750 KW, στη θέση «Μετερίζια» Πηλίου.
•    Εντάσσουμε το Βόλο, με την ολοκλήρωση των δεκάδων δράσεων του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος LIFE, στις ευρωπαϊκές πόλεις που θα έχουν πετύχει τον στόχο 20-20-20.

Ε. Αισθητική αναβάθμιση – Βελτίωση της καθημερινότητας
Εφαρμόζουμε ιεραρχημένη πολιτική για την προστασία και ανάδειξη των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου, που μπορούν να αναβαθμίσουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, αποτελώντας συνάμα χώρους έκφρασης νέων ανθρώπων και καλλιτεχνών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ψυχαγωγίας για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

α. Κάνουμε την πόλη πιο ανθρώπινη, ιδιαίτερα σήμερα, σε εποχή δραματικής υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου.
•    Αντιμετωπίζουμε ως προτεραιότητα τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Με κεντρικό σύνθημα «Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Χώρο – Ομορφαίνουμε την πόλη μας. Είναι υπόθεση όλων μας», συνεχίζουμε τη συντονισμένη δράση των Υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και γενικά κοινοχρήστων χώρων, παρά τις δυσκολίες και τις συντεχνιακές αντιδράσεις.
•    Επιμένουμε, σταθερά, στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με απομάκρυνση τωνσχολαζόντων περιπτέρων, άχρηστων κτισμάτων, αποξήλωση άχρηστων πινακίδων δημοσίων έργων και καθαρισμό κτιρίων από την παράνομη αφισοκόλληση και τα συνθήματα.
•    Αξιοποιούμε το επιστημονικό δυναμικό, μέσω Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ιδεών, για διάφορα θέματα αισθητικής της πόλης, όπως το "παγκάκι της πόλης" και τα διαφημιστικά πλαίσια.
•    Προχωράμε στην συμπύκνωση του αστικού εξοπλισμού στα πεζοδρόμια της πόλης, ώστε ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, καλάθι να συμπεριλαμβάνονται σε έναν ιστό και όχι ατάκτως διεσπαρμένα όπως γινόταν έως σήμερα.
•    Υιοθετούμε τη δημιουργία «έξυπνων» πάρκων τσέπης (pocketparks), στην καρδιά του πολεοδομικού συγκροτήματος.

β. Προωθούμε παρεμβάσεις στον τομέα της καθημερινότητας, παρά τις δραματικές μειώσεις σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό που επέβαλαν οι κυβερνητικές επιλογές δημοσιονομικής προσαρμογής.
•    Επεκτείνουμε το σύστημα των 35 υπόγειων κάδων απορριμμάτων που τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Ενισχύουμε το σύστημα συλλογής απορριμμάτων, με την προμήθεια τουλάχιστον 200 νέων πράσινων κάδων, κάθε χρόνο και για μια 5ετία, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
•    Ενισχύουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό με σταδιακή ανανέωση του στόλου με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και με προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση των διαδρομών, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για χρηματοδότηση.
•    Σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, αναβαθμίζουμε το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων, λειτουργούμε γραφείο συμβάντων και παρακολούθησης. Παρεμβαίνουμε με ενημερωτικές καμπάνιες και ζητάμε την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για τα δεσποζόμενα που είναι η κύρια πηγή «παραγωγής» αδέσποτων.
•    Συνεχίζουμε τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών του κεντρικού κοιμητηρίου και των 13 περιφερειακών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. Προχωρούμε στη δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών, με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε πολίτη.
•    Λαϊκές Αγορές. Μέσα σε κυκεώνα πολυνομίας και συνεχών και αντιφατικών αλλαγών του θεσμικού πλαισίου, στηρίζουμε αυτό το λαϊκό θεσμό χρήσιμο στην τοπική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας τις χρόνιες κακοδαιμονίες, αντικρουόμενα συμφέροντα, παραβατικές συμπεριφορές, ταλαιπωρία στους περιοίκους. Η νέα κανονιστική απόφαση για τον ορισμό των δρόμων όπου θα λειτουργήσουν λαϊκές αγορές για το 2015 στο Δήμο Βόλου δεν μπορεί παρά να έχει ως αφετηρία τη δέσμη των οδών που προβλέπονται στην κανονιστική απόφαση του 2010, με σύστημα κυκλικής εναλλαγής ώστε και η επιβάρυνση των πολιτών να μειώνεται και η συρρίκνωση του κλάδου των μικροπωλητών να αποτρέπεται.

ΣΤ. Βιώσιμη Κινητικότητα
Εγκαταλείπουμε τις αποσπασματικές προσεγγίσεις του παρελθόντος και καταστρώνουμε στρατηγικές που μπορούν να ενθαρρύνουν την ομαλή μεταστροφή προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, αλλά και νέα μοντέλα χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου.Με τη στήριξη της ΕΕ έχουν συνταχθεί οδηγίες για την ανάπτυξη και την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία δίνουν έμφαση στον πολίτη και στις αναγκαίες αλλαγές στη συμπεριφορά της μετακίνησης.
•    Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για δράσεις και επενδύσεις βιώσιμης κινητικότητας από τα νέα διαθρωτικά και επενδυτικά ταμεία EE 2014-2020, καθώς και από το πρόγραμμα «Horizon 2020».Ο Δήμος Βόλου εντάσσεται στα ενεργά Δίκτυα πόλεων για βιώσιμη κινητικότητα CIVITAS και POLIS.
•    Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στον κεντρικό ιστό της πόλης και σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των μετακινήσεων, την ελεύθερη ροή με χαμηλή ταχύτητα και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.
•    Προωθούμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ενιαίο σύστημα κομίστρου για αστικές συγκοινωνίες, χρήση ταξί, χρέωση στάθμευσης, χρήση κοινόχρηστων δημοτικών ποδηλάτων (CityBike) αλλά και για άλλες δημοτικές χρήσεις μέσω ενιαίας κάρτας (VolosCard).
•    Διερευνούμε τη βιωσιμότητα και προώθηση δικτύου Τραμ, με νέες μορφές χρηματοδότησης, με αστικές αναπλάσεις και περιβαλλοντική αναβάθμιση, σύμφωνα με σχετική ολοκληρωμένη πρόταση.
•    Εξετάζουμε τη δυνατότητα δημιουργίας λεωφορειολωρίδων, με προτεραιότητα λεωφορείων στη φωτεινή σηματοδότηση και λεωφορειακές γραμμές ταχείας εξυπηρέτησης (BusRapidTransit, BRT), σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ. Για την ανάπτυξη λεωφορειακών γραμμών ταχείας εξυπηρέτησης προϋπόθεση είναι η κατάλληλη οδική υποδομή (πχ. λεωφορειολωρίδες αποκλειστικής χρήσης και οριοθέτησή τους, κυκλοφοριακή διευθέτηση σε σηματοδοτούμενους κόμβους),   καθώς και η συνδυασμένη λειτουργία Αστικού και Υπεραστικού ΚΤΕΛ.
•    Προωθούμε τη διασύνδεση μεταφορικών μέσων με δημιουργία χώρων μετεπιβίβασης από ΙΧ σε Δημόσιες Συγκοινωνίες, αναδιάρθρωση των γραμμών και στάσεων, καθώς και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πληροφόρηση των επιβατών.
•    Προωθούμε, σε συνεργασία με ιδιοκτήτες κατάλληλων σκαφών, σύστημα θαλάσσιας συγκοινωνίας στο Παγασητικό κόλπο.
•    Καθιερώνουμε συστήματα ευέλικτης συγκοινωνίας στις ημιαστικές περιοχές και αναπροσαρμογή του ρόλου των Ταξί.
•    Ενιαία πολιτική στάθμευσης και καθιέρωση Κάρτας Μονίμου Κατοίκου.
•    Ενθάρρυνση δημιουργίας ιδιωτικών χώρων στάθμευσης χαμηλού κόστους (αξιοποίηση ακάλυπτων οικοπέδων).
•    Ελάφρυνση από δημοτικά τέλη επιχειρήσεων που θα προσφέρουν δωρεάν στάθμευση σε πελάτες τους σε συνεργασία με νόμιμους σταθμούς στάθμευσης. Ανασχεδιασμός και Επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με ξεχωριστή μέριμνα για τους κατοίκους του Κέντρου.
•    Προχωρούμε σε δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών με ενημερωτικές καμπάνιες για αποθάρρυνση της αλόγιστης χρήσης ΙΧ και προώθηση αστικών συγκοινωνιών, ποδηλάτων  και πεζοπορίας.
•    Προωθούμε ενιαία πολιτική στάθμευσης με Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, βασισμένο στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.
•    Δίκτυο ποδηλατοδρόμων (ολοκλήρωση και διόρθωση της ημιτελούς υποδομής), με προτεραιότητα στη φωτεινή σηματοδότηση και εγκατάσταση ασφαλών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε σημαντικά σημεία της πόλης. Το υφιστάμενο δίκτυο έχει ιδιαίτερα επικίνδυνη υποδομή (στοιχεία από σκυρόδεμα, μεταλλικά κολωνάκια, ανεπαρκές ενίοτε πλάτος) και πρέπει να αναβαθμιστεί με κριτήριο την ασφάλεια των δικυκλιστών.
•    Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων ποδηλάτων (και με χορηγίες).
•    Εξετάζουμε συστήματα ελέγχου οδικής πρόσβασης στο κέντρο
•    Δημιουργία «πράσινου ρεύματος» και ενημέρωση κατοίκων για τα πλεονεκτήματά του.
•    Καθορισμός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και τροφοδοσίας  εκτός ωρών κυκλοφοριακών αιχμών, και καθορισμός ειδικών σημείων φορτοεκφόρτωσης.
•    Επεκτείνουμε το δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας.
•    Προχωρούμε στην υπογειοποίηση της οδού Παγασών με πόρους του νέου ΕΣΠΑ, ώστε σε συνδυασμό με την υλοποίηση των κυκλικών κόμβων και την ολοκλήρωση του Περιφερειακού να αναβαθμιστεί θεαματικά η κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης.
•    Η Ποιότητα στις αστικές μεταφορές θα επιτευχθεί με τη συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και με το συντονισμό του Δημοτικού Φορέα Μεταφορών & Κινητικότητας, με στόχο ένα ενιαίο Σύστημα Αστικών και Περι-αστικών Μεταφορών & Μετακινήσεων

Ζ. Υποστήριξη υποδομών – τεχνικά έργα

Προχωρούμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου Τεχνικού Προγράμματος. Τα ήδη ενταγμένα έργα είναι προϋπολογισμού 19.454.544,46 ευρώ, ενώ σε φάση αξιολόγησης προς ένταξη βρίσκονται προτάσεις συνολικού ύψους 8.058.902,15 ευρώ. Σημαντικότερες είναι οι δράσεις:
•    Αστικών αναπλάσεων και δημιουργίας πλατειών
•    Ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων (Πράσινα Δώματα - Εξοικονόμηση ενέργειας)
•    Εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου
•    Κατασκευής πάρκινγκ στην Πορταριά
•    Προμήθειας εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος κομποστοποίησης οικιακών και δημοτικών αποβλήτων κήπων και πάρκων.
•    Κατασκευής Δικτύου Μονοπατιών στις διαδρομές από Άνω Λεχώνια – Αγ. Βλάσιο – Αγ. Λαυρέντιο – Δράκεια – Πορταριά– Σταγιάτες – Μακρινίτσα – Φυτόκο, με πιστώσεις του προγράμματος Leader.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της επομένης περιόδου θα είναι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των τεχνικών υποδομών του Δήμου. Το κόστος αυτό δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε καλύπτεται από τον μηδαμινό εθνικό προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος καταστρώνουμε πλήρη οικονομικό προγραμματισμό από τα διαθέσιμα του Δήμου.

4. Με σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη


Α. Έργα και δράσεις με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελέσει αιχμή του προοδευτικού  μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση. Με βάση συγκεκριμένο  Επιχειρησιακό Σχέδιο και Τεχνικό Πρόγραμμα, αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, με σωστό σχεδιασμό και συστηματική δουλειά των Υπηρεσιών, ενώ συνεργαζόμαστε και διεκδικούμε από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς την υλοποίηση έργων δικής τους αρμοδιότητας, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώνουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έργα βασικών υποδομών και άλλες δράσεις, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση   που ανέρχεται σε 102.085.894 ευρώ.

Παράλληλα με τα παραπάνω έργα που εκτελεί ο Δήμος, στην περιοχή του Δήμου Βόλου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα από άλλους δημόσιους φορείς,με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Πολιτισμού, ΟΛΒ), με συνολικό προϋπολογισμό  70.461.489  ευρώ.

Επιπλέον, στην περιοχή του Δήμου Βόλου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα από άλλους δημόσιους φορείς, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αποπεράτωση του τμήματος Α/Κ Λαρίσης-Γορίτσα του Περιφερειακού δρόμου του Βόλου, νέο Αστυνομικό Μέγαρο σε δημοτικό οικόπεδο στη Νέα Ιωνία, αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Βόλος), με συνολικό προϋπολογισμό 37.664.471 ευρώ

Έτσι, το σύνολο των δημοσίων επενδύσεων στην περιοχή του Δήμου Βόλου από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, κεντρικούς πόρους και ίδιους πόρους) ανέρχεται σε 220.211.854 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό, που δημιουργεί ανάπτυξη και εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Έργα και δράσεις που διεκδικούμε από το νέο ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτικές πηγές

Με έτοιμες μελέτες και ώριμες προτάσεις, προωθούμε και διεκδικούμε με αξιώσεις την υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου Βόλου, με χρηματοδότηση από διάφορες πηγές (νέο ΕΣΠΑ, κεντρικούς πόρους, ίδιους πόρους, κ.ά.).
Μερικά από τα σημαντικότερα είναι:

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
•    Μελέτες και έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων
•    Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στα παραλιακά μέτωπα Μαλάκι Βόλος και Ν. Αγχίαλος – Βόλος
•    Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
•    Ολοκληρωμένη διαχείριση της λυματολάσπης των ΕΕΛ
•    Αποκεντρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στον Άγιο Λαυρέντιο
•    Αξιοποίηση νερού του Βιολογικού για αρδευτικές ανάγκες
•    Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Βόλου
•    Προμήθεια νέων κάδων και υπογείων κάδων απορριμμάτων

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
•    Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων (Ο.Τ. 914Ζ στην περιοχή Νέα Δημητριάδα, Πλατεία Πανεπιστημίου, κατεδάφιση κτιρίου Υγειονομικού και διαμόρφωση πλατείας)
•    Ολοκλήρωση χώρου στάθμευσης Φιλελλήνων

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ
•    Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα με δημιουργία κυκλικών κόμβων
•    Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας
•    Υπογειοποίηση οδού Παγασών στο ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών
•    Κεντρική διαχείριση κυκλοφορίας
•    Επέκταση και αναμόρφωση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
•    Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
•    Ακτογραμμή και παραλιακό μέτωπο της πόλης του Βόλου
•    Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αγριάς, Ν. Αγχιάλου, Πλατανιδίων

ΚΤΙΡΙΑ
•    Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς
•    Επισκευή–ενίσχυση φέροντος οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου – Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Βόλου
•    Παρέμβαση στο Κτίριο Αδαμόπουλου και δημιουργία μουσείου  Ντε Κίρικο
•    Επέκταση δημοτικής Πινακοθήκης Δήμου Βόλου
•    Κατασκευή πρότυπου «Στεκιού Παιδιού» στο οικόπεδο της οδού Κασσαβέτη
•    Διαμόρφωση τεσσάρων αποθηκών Τελωνείου Βόλου
•    Κατασκευή  πολυκέντρου πολιτισμού, ιστορίας και υπηρεσιών (Αρχοντικό Κοντού στα Άνω Λεχώνια)
•    Δημιουργία θερινού θεάτρου στο νταμάρι ιδιοκτησίας του Δήμου, στο δρόμο Αγριάς-Δράκειας
•    Υλοποίηση πενταετούς προγράμματος σχολικής στέγης
•    Επέκταση και αναβάθμιση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων στις Γλαφυρές

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•    Παρεμβάσεις στο κέλυφος των ενεργοβόρων δημοτικών κτιρίων και σχολείων -Αντικατάσταση λεβήτων παλαιάς τεχνολογίας
•    Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων ηλιακού κλιματισμού (θέρμανση  ή / και ψύξη) σε κτίρια του Δήμου (χώροι αθλητικοί, πολιτιστικοί, εκπαίδευσης, γραφείων)
•    Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (πρώην ΕΑΚ)
•    Παρέμβαση στο φωτισμό της αστικής περιοχής (λαμπτήρες LED)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•    Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της μελέτης: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ στα Π.Σ. Λάρισας & Βόλου» - Αντιθορυβικά μέτρα άμεσης εφαρμογής
•    Βιοκλιματική ανάπλαση συνοικίας Παλαιού Λιμεναρχείου
•    Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
•    Δημιουργία χώρου απόθεσης και επεξεργασίας οικοδομικών υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων
•    Αναδασώσεις και μικρά τεχνικά έργα αποκατάστασης και αισθητικής αναβάθμισης στα περιαστικά δάση του Δήμου Βόλου (Γορίτσα και Επισκοπή)
•    Αποκατάσταση και προστασία βραχωδών πρανών ανάντη του ΔΔ Γλαφυρών, από κατολισθητικά φαινόμενα
•    Αντιπλημμυρική προστασία δημοτικών ενοτήτων

Β. Επανεκκίνηση τοπικής οικονομίας – στήριξη απασχόλησης

Κεντρικό μέλημα ενός Δήμου στα χρόνια της κρίσης είναι να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της τοπικής  οικονομίας. Το νέο ΕΣΠΑ, εισάγει φιλόδοξους στόχους καιμπορεί να γίνει καταλύτης για την ανάπτυξη υπό μια βασική προϋπόθεση που ισχύει και για τον τόπο μας: ότι οι πόροι, θα κατευθυνθούν σε επιλογές ικανές να κινητοποιήσουν τον πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης. Είναι κοινή η διαπίστωση ότι η περιοχή υστερεί σοβαρά σε ιδιωτικές επενδύσεις. Η δημόσια πρόσκληση σε υποψήφιους επενδυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με την τόνωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την επέκταση του μοντέλου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων αποτελούν σύγχρονες προτάσεις για να έρθουν νέες δουλειές στον τόπο.
•    Προτείνουμε τη Δημιουργία Τοπικού Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας στο Δήμο Βόλου. Το Ταμείο αυτό θα έχει διοικητική αυτοτέλεια και θα διευθύνεται από Συμβούλιο εκλεγμένων αντιπροσώπων της πόλης, το οποίο θα λογοδοτεί στο Δήμο κάθε εξάμηνο. Το Ταμείο θα διαθέτει όργανο αξιολόγησης των επιχειρηματικών προτάσεων, καθώς και εθελοντές «μέντορες», οι οποίοι θα καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.  Το Ταμείο θα ενισχύει την κάθε κοινωνική επιχείρηση που επιλέγεται με άτοκο συγκεκριμένης διάρκειας δάνειο, για τη δημιουργία συλλογικών επιχειρηματικών μορφών αλληλέγγυας οικονομίας. Κάθε χρόνο, σε δημόσια εκδήλωση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα λογοδοτούν δημόσια για την πορεία τους.
•    Οι «ομάδες τοπικής δράσης» είναι το εργαλείο του νέου ΕΣΠΑ, που θα γίνει «σημαία» για τη δική μας στρατηγική ανάπτυξης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και πολυ-τομεακό αναπτυξιακό σχέδιο. «Ομάδες τοπικής δράσης» που θα απαρτίζονται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρηματίες, τοπικές αρχές, συνοικιακές ή τοπικές ενώσεις, ομάδες πολιτών, κοινοτικές και εθελοντικές οργανώσεις,   με μοναδικό στόχο να πάρει μπροστά η μηχανή της τοπικής οικονομίας. Η κοινωνία των πολιτών και οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα θα κατέχουν τουλάχιστον το 50% της εξουσίας στη λήψη των αποφάσεων. Όσο πιο γρήγορα συγκροτηθούν αυτές οι ομάδες, τόσο περισσότερους πόρους θα αντλήσουμε από το ΕΣΠΑ.
•    Προγράμματα απασχόλησης ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ: Υποστηρίζουμε 160 ανέργους να δημιουργήσουν δικές τους Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). Στηρίζουμε γενικότερα τον θεσμό των Κοιν.Σ.Επ., μέσα από το δημοτικό έργο και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
•    Στηρίζουμε τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) που ιδρύθηκε σε συνεργασία του Πανεπιστημίου, του ΙΕΤΕΘκαι του Συνδέσμου Βιομηχανιών. Ο Δήμος Βόλου θα συνεργαστεί με την ομάδα ΜΟΚΕ για τη δημιουργία και υποστήριξη μιας επιχειρηματικής πλατφόρμας για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
•    Κέντρο Υποστήριξης Απασχόλησης (ΚΥΑ): Αναπτύσσουμε ακόμη περισσότερο τη μόνιμη δομή καταπολέμησης της ανεργίας και υποστήριξης του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού, ένα καινοτομικό έργο, μοναδικό στην Ελλάδα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
•    Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης: Στηρίζουμε τα επτά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε Βόλο, Νέα Αγχίαλο και Αγριά. Πάνω από 3000, άνεργοι, εργαζόμενοι, γονείς, ειδικές ευάλωτες ομάδες, παλιννοστούντες, μετανάστες κ.λ.π., αποκτούν εφόδια για την ένταξη στην αγορά εργασίας, σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς.
•    Δημοτικό ΙΕΚ: Στηρίζουμε και εμπλουτίζουμε με νέες ειδικότητες το μοναδικό στην Ελλάδα δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Γ. Στήριξη νέων επενδύσεων

Οραματικός, αλλά συνάμα και απόλυτα ρεαλιστικός, στόχος της Παράταξής μας είναι να μετατραπεί ο Βόλος, με τις ενεργητικές και συντονισμένες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, σε «Πόλη Ποιότητας», με το μικρότερο δυνατό ποσοστό ανεργίας.
•    Καταγράφουμε στο σύνολο του Δήμου τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, που σκάλωσαν στα γρανάζια γραφειοκρατικών ή άλλων εμποδίων
•    Προωθούμε, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος σε  τομείς, όπως μαρίνα τουριστικών σκαφών, αξιοποίηση λιμανιού, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας δήμου, ενέργεια, τουρισμός, μεταποίηση, συγκοινωνίες, που εκτιμούμε ότι αποτυπώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου μας.
•    Ομαδοποιούμε όλες τις επενδυτικές πρωτοβουλίες ανά παραγωγικό τομέα, προσδιορίζουμε τα μέσα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων και ιεραρχούμε τις επενδύσεις με κριτήριο τη σημασία τους για την τοπική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης.
•    Όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που είναι ώριμες προς υλοποίηση εντάσσονται σε ένα ενιαίο Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που περιλαμβάνει ένα Γενικό και ένα Ειδικό Μέρος. Το Γενικό Μέρος ενσωματώνει την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, Το Ειδικό Μέρος περιλαμβάνει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και των επενδυτών για τη στήριξη των επενδύσεων αυτών.
•    Δημιουργούμε Δίκτυο Στήριξης Επενδύσεων, που αναλαμβάνει να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στην υλοποίηση των επενδύσεων (διοικητική, επιστημονική, επικοινωνιακή). Το Δίκτυο αυτό δραστηριοποιείται στην προσέλκυση επενδυτών βάσει ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας.
•    Ο Δήμος Βόλου υιοθετεί από κοινού με τους τοπικούς φορείς (Εργατικό Κέντρο, Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών, ΤΕΕ, Ένωση Καταναλωτών) Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο καταρτίζεται από το αντίστοιχο Συμβούλιο Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό την ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του τόπου, τη διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη, την προώθηση σχέσης στενής συνεργασίας των κοινωνικών και αναπτυξιακών φορέων με την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, την αξιολόγηση των πολιτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του Νομού, καθώς και την επεξεργασία Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, που θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή και θα θέτει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για την καταπολέμηση της ανεργίας, συσχετίζοντας την με την αύξηση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Δ. Τουρισμός

Ο τουρισμός αποτελεί δυναμική προοπτική για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βόλου. Στηρίζουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων όλο το χρόνο, με έμφαση στον οικο-πολιτιστικό τουρισμό. Η ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής μας την καθιστά μοναδική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη για την αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών τουρισμού. Στόχος μας είναι η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η αποτελεσματική προβολή του στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

α. Δράσεις Τουριστικής Ανάπτυξης
•    Στηρίζουμε το Γραφείο Πληροφόρησης Επισκεπτών (INFO) που λειτουργεί καθημερινά, υποδέχεται 50.000 επισκέπτες και διανέμει 70.000 έντυπα ετησίως. Στηρίζουμε την πιλοτική λειτουργία γραφείων Τουριστικής πληροφόρησης στην Πορταριά και την Μακρινίτσα, ενώ προωθούμε  την επαναλειτουργία του INFO στην Αγριά, δημιουργούμε νέο Κέντρο στην παραλία του Βόλου στην είσοδο του λιμανιού και αξιοποιούμε το κέντρο στη Γορίτσα.
•    Κρουαζιέρα: Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να αυξηθούν τα οφέλη από την προσέγγιση κρουαζιεροπλοίων στον Βόλο, ενισχύοντας την προοπτική κυκλικής εβδομαδιαίας κρουαζιέρας στο Αιγαίο και στον Βόσπορο. Μέσα από διεθνείς εκθέσεις και συναντήσεις, απευθυνόμαστε στις εταιρείες κρουαζιέρας, με εξειδικευμένο υλικό για την προσέλκυση περισσότερων πλοίων.
•    Οργανώνουμε την υποδοχή της κρουαζιέρας. Με συναπόφαση Δήμου και τοπικών αρχών, ορίζεται εντός του Κέντρου του Βόλου Τουριστική Ζώνη. Τα όριά της προσδιορίζονται με βάση την φέρουσα εμπορική ικανότητα και τη διαφύλαξη της λειτουργικότητας της πόλης. Επιλύουμε λειτουργικά θέματα εξυπηρέτησης των επισκεπτών και θέματα φιλοξενίας, τονώνοντας το τουριστικό προφίλ και αναδεικνύοντας την ταυτότητα της πόλης. Εκτυπώνουμε τουριστικό Χάρτη και καταρτίζουμε προγράμματα λειτουργίας επισκέψιμων χώρων. Προωθούμε τη δημιουργία «τύπων αναμνηστικών» τοπικής προέλευσης και κερδίζουμε το στοίχημα της κρουαζιέρας, βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς και τη στήριξη των θέσεων εργασίας στο εμπόριο, την εστίαση και τις μεταφορές.
•    Ακτές κολύμβησης - Γαλάζιες Σημαίες: Οργανώνουμε 10 ακτές κολύμβησης και 9 γαλάζιες σημαίες, με ναυαγοσώστες, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στην παραλία και στη θάλασσα, ειδικές ευκολίες για ΑμεΑ, μετρήσεις ποιότητας νερών και διεθνείς βραβεύσεις ανεβάζουν τον Δήμο στις υψηλότερες θέσεις, πανευρωπαϊκά. Διεκδικούμε την απονομή της διάκρισης ως ‘Ακτές Ποιότητας’ (QualityCoastaward) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•    Δημιουργούμε γραφείο μάρκετινγκ στο Αεροδρόμιο,με στόχο την προσέλκυση και άλλων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κομίστρου, για όλο το χρόνο, με συμμετοχή στα διεθνή φόρα προορισμών περιφερειακών αεροδρομίων και στοχευμένη διαφήμιση.
•    Αεροδρόμιο: Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους τουριστικούς φορείς, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών και ενσωματώνουμε το αεροδρόμιο, ως βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, σε κάθε δραστηριότητα τουριστικής προβολής.
•    Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Λάρισας: Πρωτοστατούμε, στη διεκδίκηση του έργου της ηλεκτροκίνησης της γραμμής Βόλου – Λάρισας, ως πρώτου βήματος για την αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση ολόκληρου του θεσσαλικού σιδηροδρόμου. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη του αναπτυξιακού δίπολου Βόλου-Λάρισας, στην κατακόρυφη αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών, στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στον περιορισμό της περιβαλλοντικής όχλησης, αποτρέποντας τον ορατό κίνδυνο σιδηροδρομικής απομόνωσης. Μετά την πολύχρονη διεκδίκηση για τη δημοπράτηση της α΄ φάσης, πιέζουμε να προχωρήσει άμεσα η β΄ φάση που αφορά την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης.

β. Δράσεις Τουριστικής Προβολής
Το εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες  δράσεις πάντα σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού:
•    Προχωρούμε στην ετήσια απογραφή των στοιχείων των τουριστικών αξιοθέατων και καταλυμάτων και εκπονούμε στατιστικές μελέτες και έρευνες σύνθεσης και ικανοποίησης επισκεπτών για τους προσδιορισμούς των χαρακτηριστικών της τουριστικής προβολής.
•    Ολοκληρώνουμε τη συλλογή του πρωτογενούς υλικού: Οπτικό υλικό (πανοραμικές φωτογραφίσεις, virtualtour), καταγραφή πεζοπορικών διαδρομών (αποτύπωση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση διαδρομών), πανελλήνιος διαγωνισμός τουριστικής φωτογραφίας, διαγωνισμός τουριστικού-πολιτιστικού βίντεο σποτ.
•    Εκθέσεις: Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού συμμετέχουμε στις σημαντικότερες διεθνείς και ελληνικές τουριστικές εκθέσεις με περίπου 25 συμμετοχές σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα.
•    Προχωρούμε στην αναβάθμιση της συμμετοχής μας σε εκθέσεις με διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων – Workshops και περιοδείες - RoadShows, με έμφαση στις εκθέσεις των μεγάλων αγορών (Αγγλίας, Γερμανίας), νέων αγορών (Ρωσίας, Ουκρανίας, Ισραήλ, Βαλκανικών χωρών) και σε πόλεις όπου υπάρχει αεροπορική σύνδεση με το Αεροδρόμιο Βόλου – Κεντρικής Ελλάδος.
•    Διαδίκτυο: Εμπλουτίζουμε τη δίγλωσση τουριστική ιστοσελίδα (www.volosinfo.gr), εμπλουτίζεται με περισσότερες ξένες γλώσσες, με  καθημερινές νέες αναρτήσεις και links, συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογή ηλεκτρονικής πληροφόρησης για iPhone (appstore δωρεάν), εφαρμογές στο web-site (online οργανωτής, ο ξεναγός μου), κ.ά.
•    Έντυπα: Πέραν των 23 εντύπων εξειδικευμένης τουριστικής πληροφόρησης και προβολής που υπάρχουν, δημιουργούμε νέα εξειδικευμένα έντυπα στοχευμένης προβολής, ανάλογα με το κοινό, στο οποίο απευθυνόμαστε, τη χώρα και το είδος τουρισμού. 
•    Αξιοποιούμε το πρόγραμμα  Leader για την "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής".
•    Αξιοποιούμε το ΠρόγραμμαCOSME Τουρισμού με συμμετοχή στις προτάσεις σχημάτων συνεργασίας για χρηματοδότηση διακρατικών δράσεων ανάπτυξης και μάρκετινγκ τουριστικών προϊόντων βιώσιμου, θρησκευτικού, πολιτιστικού, βιομηχανικού, σιδηροδρομικού, γαστρονομικού και προσβάσιμου τουρισμού, επιδιώκοντας συνέργειες με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (culturalandcreativeindustries), ήτοι παραγωγές ταινιών, φεστιβάλ, μόδα, γραφιστικές τέχνες και εφαρμογές ιστοχώρου (web).
•    Θέτουμε υποψηφιότητα ως ‘Προορισμός Αριστείας’ (DestinationofExcellence) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•    Δημιουργούμε «Ενιαίο Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής», σε συνεργασία με τους Δήμους Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς-Μουρεσίου, την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, τους φορείς του τουρισμού (Ξενοδόχοι, φορείς Εστίασης, Τουριστικούς πράκτορες, κλπ) και τους Πολιτιστικούς συλλόγους. Ο Ενιαίος Φορέας τουρισμού λειτουργεί είτε ως διευρυμένη διαδημοτική συνεργασία των 3 Δημοτικών Επιτροπών, είτε με δημιουργία νέου νομικού προσώπου (πχ ΚΟΙΝΣΕΠ) στο οποίο ο Δήμος Βόλου θα έχει σημαντικό συντονιστικό ρόλο. Ο Ενιαίος Φορέας θα μπορεί να διεκδικήσει πόρους από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, με το συντονισμό όλων των δράσεων μάρκετινγκ, την αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων πληροφόρησης, τη διασύνδεση με τον ΕΟΤ και τους TourOperators.

Ε. Ο πολιτισμός μοχλός ανάπτυξης
Υλοποιούμε την έννοια της Δημιουργικής Πόλης (CreativeCity), με την ανάδειξη του πλούσιου πολιτισμικού κεφαλαίου, μυθικού, ιστορικού και σύγχρονου, τόσο ως στοιχείου ταυτότητας της περιοχής, όσο και ως ισχυρού εργαλείου ανάπτυξης και απασχόλησης.

α. Εννέα μεγάλες παρεμβάσεις στις πολιτιστικές υποδομές
Προχωρούμε στην ολοκλήρωση ενός σοβαρού δικτύου πολιτιστικών υποδομών, με το οποίο ο Βόλος μπορεί να διεκδικήσει διεθνείς δραστηριότητες μεγάλης εμβέλειας.
•    Μουσείο για τη μυθική Αργώ: Μετά τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, με δεκάδες αξιολογικές συμμετοχές, δημιουργούμε έναν χώρο που αναδεικνύει τον μύθο και τον μετατρέπει τον μύθο σε τουριστικό προϊόν. Παράλληλα, προωθούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης την αναγνώριση της μυθικής διαδρομής της Αργούς ως πολιτιστικής διαδρομής.
•    Μουσείο της Πόλης του Βόλου: Προχωρούμε στον εξοπλισμό του Μουσείου με εκθέματα και το παραδίδουμε σε πολίτες και επισκέπτες, σε πλήρη λειτουργία.
•    Μουσειακό Ίδρυμα Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο: Δημιουργούμε Μουσείο στη διατηρητέα οικία Αδαμόπουλου, με τη σύμπραξη του Ιδρύματος «Τζιόρτζιο και Ίζα Ντε Κίρικο» της Ρώμης.
•    Δημοτική Πινακοθήκη: Με τη συνένωση του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο με το διπλανό δημοτικό ακίνητο, το οποίο ανακατασκευάζουμε, δημιουργούμε σύγχρονο εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προβολής της σύγχρονης εικαστικής έκφρασης, αποθήκευσης, εργαστηρίου συντήρησης, artshop, roofgarden, café, αναγνωστηρίου, κλπ., όπου θα βρουν μόνιμη στέγη οι αξιόλογες δημοτικές συλλογές, το Μουσείο Δάμτσακαι αναμενόμενες δωρεές.
•    Δημοτικό Θέατρο Βόλου: Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης και αξιοποίησής του και ως Συνεδριακού Κέντρου, διεκδικούμε την έγκριση της χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων.
•    Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών: Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, ολοκληρώνεται και η μελέτη αναστήλωσής του και διεκδικούμε τη χρηματοδότηση των έργων αναστήλωσης, γεγονός που θα αλλάξει ριζικά τα πολιτιστικά δεδομένα της περιοχής μας.
•    Πολιτιστικές διαδρομές Θεσσαλίας: Εντάσσουμε τα σημαντικότερα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε οργανωμένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εντάσσουμε την πόλη του Βόλου σε διαδρομή Ευρωπαϊκής βιομηχανικής κληρονομιάς, λόγω των σημαντικών βιομηχανικών κτιρίων και υποδομών.
•    Προώθηση προσβάσιμου τουρισμού (accessibletourism) για ΑμεΑ και κοινωνικές ομάδες με προβλήματα πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά.
•    Βελτίωση της σήμανσης πολιτιστικών σημείων (Καφέ σήματα), μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, εκκλησιών και μοναστηριών.

β. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον.
•    Λειτουργική αξιοποίηση της συνοικίας των Παλαιών: Υλοποιούμε στοχευμένες παρεμβάσεις στην παλιά πόλη: ανάδειξη τείχους, δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου, σήμανση, πολεοδομικές παρεμβάσεις – πεζοδρομήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρος στάθμευσης, αξιοποίηση δημοτικών κτισμάτων για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Μουσείου. Στην Πλατεία Παλαιών – Παλαιό Λιμεναρχείο: προχωράμε στην αποκατάσταση κτισμάτων 19ου αιώνα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής και προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και στέγασης παραδοσιακών επαγγελμάτων, δημιουργία αγοράς, σύγχρονης υποδομής υπαίθριας αγοράς βιολογικών προϊόντων, σύνδεση και συνέργεια με τα καταστήματα εστίασης της περιοχής, ώστε να αναπτυχθεί και να διαδοθεί ένα τοπικό πρότυπο γευσιγνωσίας, γαστρονομίας και μεσογειακής διατροφής, με αξιοποίηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
•    Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας: Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ανάπλαση παλαιών κτισμάτων και του αύλειου χώρου του ΟΣΕ προχωρούμε στη δημιουργία σύγχρονου Μουσείου Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και σύνδεσή του με το Μουσείο της Πόλης.
•    Παλιές Αποθήκες τελωνείου: Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ανάπλαση παλαιών κτισμάτων αποθηκών του Τελωνείου προχωρούμε στην αξιοποίησή τους ως χωρών πολιτισμού, σε σύνδεση με το μουσείο τελωνειακής ιστορίας και με κεντρική είσοδο Πλατείας Τελωνείου.
•    Κέντρο νεανικής δημιουργίας και καινοτομίας: Μετατρέπουμε το ισόγειο καταστήματος στο «Αχίλλειον», επί της οδού Ιάσονος, σε χώρο προβολής και δράσεων νεανικής δημιουργίας και καινοτομίας.

γ. Διοργάνωση μεγάλων γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος:
•    Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021: Προετοιμάζουμε την υποψηφιότητα της πόλης μας. Με την καθολική στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αξιοποιώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και προωθώντας την αλλαγή της εικόνας της σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα.
•    «Αργοναυτικά»: Προετοιμάζουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου γεγονότος, ενός ετήσιου φεστιβάλ – θεσμού με πολιτιστική και αναπτυξιακή διάσταση, με διεπιστημονική στήριξη και συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα κυριαρχούν οι εκδηλώσεις προβολής των τοπικών μύθων, της παραγωγικής φυσιογνωμίας και της τοπικής ταυτότητας.

δ. Αναβάθμιση καλλιτεχνικών θεσμών
Μουσική: Αναβαθμίζουμε τις υφιστάμενες δομές, όπως η Φιλαρμονική και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, προωθούμε την επαναλειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Βόλου και διερευνούμε την ίδρυση Πανθεσσαλικής  Συμφωνικής Ορχήστρας.  Ενισχύουμε το τμήμα χορωδίας και τραγουδιού και την παιδική και νεανική χορωδία. Αναβιώνουμε τον λαϊκό θεσμό των μουσικών βραδινών και των τακτικών υπαίθριων εκδηλώσεων στην αγορά, στην παραλία και στις δημοτικές ενότητες. Δημιουργούμε Περιφερειακή Λυρική Σκηνή (κατά το πρότυπο του Τορίνου – TeatroReggio) ή Δημοτική  Λυρική Σκηνή  (κατά το πρότυπο της Μασσαλίας – OperaMunicipal), με ενισχυμένο το ρόλο του Δημοτικού Ωδείου, καθώς και της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου.
Θέατρο: Παρά την αισθητά μειωμένη επιχορήγηση, συνεχίζουμε τη λειτουργία του Δη.Πε.Θε. Βόλου, με παραστάσεις στο Βόλο και στα μεγάλα θέατρα της χώρας μας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Επίδαυρος, κλπ). Ακολουθούμε πολιτική μειωμένου εισιτηρίου για παιδιά και για ευπαθείς ομάδες πολιτών. Αξιοποιούμε το ντόπιο καλλιτεχνικό και τεχνικό δυναμικό σε μεγάλα  πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα.
Εικαστικά: Διευρύνουμε τα ετήσια αφιερώματα στα δύο μεγάλα καλλιτεχνικά κεφάλαια του τόπου, τον Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο και τον Θεόφιλο, με εκδηλώσεις που συνδέουν τη ιστορική γνώση με τη σύγχρονη έρευνα και τη  σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
Κινηματογράφος: Υποστηρίζουμε τους επιτυχημένους θεσμούς «Cine Μεσόγειος» στην «Εξωραϊστική» και στο «Αχίλλειον» και «Κινηματογραφικής Κοινότητας» Νέας Ιωνίας στο Μεταξουργείο. Προωθούμε τη θεσμοθέτηση Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέων Δημιουργών.
Όπερα – Μπαλέτο:Ο Βόλος θα συνεχίσει να ανήκει στις πόλεις, στις οποίες παρουσιάζονται, σε απευθείας μετάδοση, παραστάσεις από τη  MetropolitanOpera της Νέας Υόρκης και από το CoventGarden του Λονδίνου.
Καλλιτεχνική Παιδεία:Ενισχύουμε τη λειτουργία του ενοποιημένου φορέα των Ωδείων του Δήμου και της Δημοτικής Σχολής Χορού.
Διαδικτυακό Δημοτικό Ραδιόφωνο: Αξιοποιούμε τη σημαντική ακροαματικότητα και απήχηση που έχει πετύχει το διαδικτυακό Δημοτικό Ραδιόφωνο Βόλου, με μουσικές ζώνες-αφιερώματα υψηλής ποιότητας, κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και εκδηλώσεων του Δήμου και της πόλης.

ε. Πολιτιστικοί θεσμοί και συνεργασίες
•    Συνεχίζουμε και αναβαθμίζουμε τους θεσμούς «Μάιος, Μήνας Μουσείων», «Βραδιά Ανάγνωσης» στο Κτήμα Κοροβίνη στα Πλατανίδια και «Μνήμες Προσφύγων» στην πλατεία Ευαγγελίστριας, όπως και όλες τις εκδηλώσεις – θεσμούς των συνενωθέντων  πρώην Δήμων και τις καθιερωμένες γιορτές για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.
•    Δίνουμε έμφαση στη συνεργασία με ποικίλες συλλογικότητες, τοπικούς συλλόγους, ερασιτεχνικά σχήματα, κοινωνικές επιχειρήσεις, με στόχο την ανάδειξη του ντόπιου καλλιτεχνικού και πολιτιστικού δυναμικού.
•    Στηρίζουμε τις Ενδοπεριφερειακές συνεργασίες για την ανάπτυξη δικτύων (θεματικό δίκτυο ιστορικών και λαογραφικών μουσείων, δίκτυο φορέων διαχείρισης ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών), υποστήριξη και την προβολή δράσεων πολιτιστικών φορέων της περιοχής, συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ και επιστημονικά Κέντρα.
•    Επενδύουμε στις Διαπεριφερειακές συνεργασίες: δίκτυο μουσείων πόλεων (στο πλαίσιο του CULTURE 2000), πολιτιστικά δίκτυα πόλεων (στο πλαίσιο του INTERREG).

ΣΤ. Αθλητισμός ως μοχλός ανάπτυξης
•    Στηρίζουμε τον αθλητισμό, ως αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους δημότες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης, τόνωσης της τοπικής οικονομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
•    Αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα: υποδομές και εγκαταστάσεις, οργανωτική τεχνογνωσία και επάρκεια, έμπειροι εθελοντές, συνεργασία φορέων και συνεχίζουμε τη λαμπρή παράδοση επιτυχιών και βραβεύσεων για τη διοργάνωση μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων, σε διάφορα αθλήματα και ιδιαίτερα στα αθλήματα πισίνας.
•    Αξιοποιούμε το αθλητικό εθελοντικό κίνημα που ξεκίνησε και αναδείχτηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και συνεχίζει με μεγάλη δυναμική την παρουσία του σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
•    Υποστηρίζουμε τον μαζικό αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό σωματειακό αθλητισμό, τον αθλητισμό των ΑμεΑ και τον σχολικό αθλητισμό για δεκάδες αθλήματα. Εισάγουμε καινοτομικά  προγράμματα, όπως: AquaAerobic, babyswimming, αθλητισμός και γυναίκα,  αίθουσες βαρών, κλπ. για εκατοντάδες αθλητές με μικρό κόστος. Δημιουργούμε θεσμούς, όπως η εβδομάδα άθλησης, όπου γονείς και παιδιά γυμνάζονται με την καθοδήγηση καθηγητών φυσικής αγωγής, σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
•    Βελτιώνουμε τη λειτουργία των 80 περίπου αθλητικών υποδομών και των ξενώνων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του Δήμου. Αναγνωρίζουμε ότι η πρωτοφανής περικοπή πόρων που κάνει δυσβάσταχτο το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, δημιουργεί προβλήματα συντήρησης, καθαριότητας, φύλαξης, κλπ. και εξετάζουμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης σε συνεργασία με ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.
•    Δημιουργούμε δίκτυο υποστήριξης των αθλητών που προετοιμάζονται για μεγάλες διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας και όλων των ταλέντων που προέρχονται από σωματεία του Δήμου Βόλου.
•    Αξιοποιούμε την εμπειρία του πλούσιου έμψυχου δυναμικού που διαθέτει ο βολιώτικος αθλητισμός, δημιουργώντας συμβουλευτικό όργανο στα πρότυπα της ΕΟΕ, το οποίο θα διατυπώνει προτάσεις  αθλητικής πολιτικής, συνεργασιών με ομοσπονδίες, βοήθειας στους αθλητές που έχουν στόχους για υψηλές διακρίσεις και αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων.
•    Στο πλαίσιο του Δικτύου Μουσείων, προωθούμε τη δημιουργία Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας της πόλης.

Ζ. Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας
•    Ολοκληρώνουμε την ηλεκτρονική καταγραφή και αρχειοθέτηση των δημοτικών ακινήτων, με πλήρη στοιχεία. Βασιζόμαστε στην αρχική καταγραφή πάνω από 1.200 ακινήτων της διάσπαρτης δημοτικής περιουσίας και την ένταξή τους σε ενιαία βάση δεδομένων.
•    Προχωρούμε στην αξιοποίηση, με βάση τη μελέτη αξιολόγησης των δημοτικών ακινήτων σε 3 κατηγορίες:
•    Ακίνητα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Δημοτικές Υπηρεσίες για ιδιόχρηση, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά από ενοίκια. Προχωρούμε στην ανταλλαγή ακινήτων με το Νοσοκομείο Βόλου, με στόχο να ανεγερθεί πρότυπο Στέκι Παιδιού. Διεκδικούμε τη μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο  στη Νέα Ιωνία.
•    Ακίνητα που ενισχύουν το κοινωνικό έργο του Δήμου (αγροκτήματα σε ευπαθείς ομάδες, καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ανέργους, κτήρια για στέγαση των δραστηριοτήτων Κοινωνικών Επιχειρήσεων).
•    Ακίνητα που προσφέρονται για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Από εκατοντάδες ακίνητα επιλέχθηκαν, ως πλέον ενδιαφέροντα, μερικές δεκάδες και από αυτά, τα 15 προσφορότερα προς αξιοποίηση από επενδυτές για τουριστικές ή άλλες επενδύσεις. Ετοιμάζονται επενδυτικοί φάκελοι για το καθένα και  ακολουθεί πρόγραμμα προώθησης με ανοιχτή πρόσκληση σε επενδυτές.
•    Στηρίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που θα επιτρέψει την αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου της «Πλαζ Αλυκών», την ολοκλήρωση των εργασιών στο ιστορικό δημοτικό ξενοδοχείο της Πορταριάς “Θεοξένεια”, καθώς και τις επενδύσεις στο ΔημοτικόΑθλητικό Κέντρο  Άλλης Μεριάςκαι στο δημοτικό γήπεδο της Ανωμαλιάςεκ μέρους των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων «Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937» και «Ιωλκός»,αντίστοιχα.

Η. Αγροτική Ανάπτυξη
Ο Δήμος Βόλου, με τη συνένωση των περιαστικών Δήμων και της Κοινότητας Μακρινίτσας, περιλαμβάνει, πλέον σημαντική καλλιεργητική ζώνη. Στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή, ως βασικό μοχλό ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Προτάσσουμε την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τους παραγωγούς, βοηθώντας  τους να δραστηριοποιηθούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα , αντιπροσωπευτικά της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής.
•    Ακίνητο πρώην Περιφερειακής Αγοράς Βόλου (ΙΑΣΩΝ): Δρομολογούμε την αξιοποίησή του, με συνεργασία  τοπικών φορέων, για τη δημιουργία «Κέντρου Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας».
•    Αστικό αγρόκτημα: Προωθούμε δράσεις ανάπτυξης Αστικής Γεωργίας (δημιουργία Αστικών Δημοτικών Αγροκτημάτων, Αστικού Θερμοκηπίου, Βοτανικού Κήπου), με την παραχώρηση μικρών καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για στήριξη του οικογενειακού “καλαθιού” διατροφής (έκταση στην περιοχή Αγ. Ανδρέα, Ν. Ιωνίας).
•    Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας - υποστήριξη ανέργων: Παραχωρούμε δημοτικές  καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ανέργους, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να δημιουργήσουν Κοινωνικές Επιχειρήσεις παραγωγών, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ) και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
•    Βοσκότοποι: Οργανώνουμε την παραχώρηση των Δημοτικών βοσκοτόπων. Σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργούνται διανυσματικοί χάρτες για την απεικόνιση των βοσκοτόπων του Δήμου Βόλου.
•    Προχωρούμε στην εκπόνηση ολοκληρωμένου Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και τοπικούς φορείς και με δράσεις, όπως: κατάρτιση αγροτών σε νέες γεωργικές τεχνικές, και παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προώθηση της καινοτομίας, ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων άρδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα κύρια αγροτικά προϊόντα της περιοχής, καταγραφή της σημερινής κατάστασης της αγροτικής παραγωγής ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, δημιουργία ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων, προώθηση τοπικών προϊόντων.

Θ. Εμπόριο – Προστασία καταναλωτών
Υποστηρίζουμε τους δημότες για την επίλυση των διαφορών τους με εμπορικές επιχειρήσεις, μέσα από στενές σχέσεις συνεργασίας του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή στο Δήμο  με την Ένωση Καταναλωτών και ενισχύουμε τη λειτουργία της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
υποστηρίζοντας τους δημότες για την επίλυση των διαφορών τους με εμπορικές ή άλλες επιχειρήσεις (π.χ. Τράπεζες) και προασπίζοντας τα δικαιώματά τους έναντι των ισχυρών της αγοράς..

Ι. Διεκδίκηση μεγάλων έργων - Αξιοποίηση υποδομών
Διεκδικούμε σταθερά την αποφασιστική συμμετοχή μας, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη διαχείριση των υποδομών, παρά τη συστηματική άρνηση του συγκεντρωτικού κράτους με πολιτικές πρωτοβουλίες, παρεμβαίνουμε και διεκδικούμε νέες υποδομές, να βελτιωθούν προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της μείζονος πόλης και των κατοίκων.
Λιμάνι: Με ξεκάθαρη αντίληψη για τον μικτό χαρακτήρα του λιμανιού (εμπορικό και επιβατικό – τουριστικό), προχωρούμε σε σειρά παρεμβάσεων και διεκδικήσεων:
•    Πιέζουμε για την άμεση εφαρμογή του masterplan, που προβλέπει μεταξύ των άλλων, την κατασκευή μαρίνας, τη μεταφορά των ρυπογόνων φορτίων από τον 1ο Προβλήτα, τη μεταφορά κρουαζιέρας στον κεντρικό Προβλήτα.
•    Συνεργαζόμαστε με τη Διοίκηση του ΟΛΒ για την τουριστική αξιοποίηση του Λιμανιού (κρουαζιέρα, υδροπλάνα, εκδηλώσεις, κλπ.)
•    Διεκδικούμε την παραχώρηση στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, όπου αναπτύσσονται σημαντικές λειτουργίες της πόλης (πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου, παραλία Αγριάς, διατηρητέα κτίρια των παλαιών αποθηκών του Τελωνείου, τμήμα της κατοικημένης περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου, χώρος των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων και παρακείμενος χώρος στάθμευσης).
Κάρλα: Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας αποτελεί έργο ζωής, τόσο για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του βιοτόπου και του οικοσυστήματος, όσο και για την κεφαλαιώδη συμβολή της στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος της πόλης. Παρεμβαίνουμε για να δώσουμε τέλος στην πρωτοφανή διασπορά  αρμοδιοτήτων και την ανεπαρκή σήμερα διοίκηση του έργου, με ενίσχυση του ρόλου του Φορέα Διαχείρισης.
Περιφερειακός: Με τις εργολαβίες που είναι ήδη εγκατεστημένες θα έχει επιτέλους αρχή (ανισόπεδο κόμβος Λαρίσης) και τέλος («Αστέρια» Αγριάς). Διεκδικούμε, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της μελέτης του τμήματος παράκαμψης της Αγριάς την άμεση σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων μέχρι το χείμαρρο Βρύχωνα, ώστε να γίνουν οι απαλλοτριώσεις και να ενταχθεί η κατασκευή του έργου στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Διεκδικούμε επίσης τη χρηματοδότηση της μελέτης του τμήματος από «Μπουρμπουλήθρα» μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Λαρίσης, που έχει διακοπεί λόγω έλλειψης πόρων, ώστε να προχωρήσει και η κατασκευή αυτού του τμήματος.
Πανθεσσαλικό Στάδιο: Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, προωθεί σχέδιο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του Πανθεσσαλικού Σταδίου για την υποστήριξη της τοπικής και περιφερειακής αθλητικής κοινότητας και γενικότερα για ευρύτερους αναπτυξιακούς σκοπούς.

Κ. Σύνδεση με Πανεπιστήμιο και ερευνητικούς φορείς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκτός από πνευματικό και επιστημονικό ίδρυμα, αποτελεί κεντρικό πόλο, γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται σημαντικές αναπτυξιακές δραστηριότητες. Αντιλαμβανόμαστε ως στρατηγικής σημασίας τη στενή σχέση συνεργασίας του Δήμου με το Πανεπιστήμιο. Διαχρονικά καταγράφονται πολυάριθμες περιπτώσεις συνεργασίας, για το περιβάλλον και περιβαλλοντικές εφαρμογές, για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, επιστημονική υποστήριξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τοπικές πρωτοβουλίες, αγροτικά θέματα και πολλές πρωτοβουλίες που προβάλλουν την πόλη. Πλέον το Πανεπιστήμιο καλείται  να λειτουργήσει ως βασικός πόλος στήριξης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και ως καταλύτης στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Η συμβολή του Πανεπιστημίου στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ αποτελεί οδηγό για την οργανική ένταξή του στην τοπική οικονομία και τη ζωή της πόλης. Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου χρειάζεται νέες κτηριακές υποδομές. Ο Δήμος θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων σχετικά με την χωροθέτηση των νέων κτηρίων, κυκλοφοριακών αλλαγών και ιδιοκτησιακών διαφορών.
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας –ΕΚΕΤΑ (ΙΕΤΕΘ – πρώην ΚΕΤΕΑΘ): Συνεχίζουμε τη  γόνιμη συνεργασία μας  με το ΙΕΤΕΘ στο νέο ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του εθνικού  ερευνητικού προγράμματος «Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές» το ινστιτούτο ΙΕΤΕΘ συντάσσει μελέτες για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και του Δήμου Βόλου στους τομείς της «βιομηχανίες μετάλλου», «ψηφιακής σύγκλισης – έξυπνη πόλη», «αγροτικής παραγωγής», «τουρισμό – πολιτισμό», και «υγεία». Το ΙΕΤΕΘ υποστηρίζει εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογίες στους τομείς της μηχανοτρονικής, γεωργίας, υγείας και ποιότητας ζωής και υλοποιεί προγράμματα που συνδέουν την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.

Λ.  Διεθνείς δραστηριότητες
Ο Βόλος ως πόλη της αυτοπεποίθησης και των ανοιχτών οριζόντων δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εξωστρέφεια και στη διεθνή δικτύωσή του. Συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα και συναντήσεις, χωρίς φοβικά σύνδρομα, επιδιώκοντας την προβολή της περιοχής την προάσπιση, των δημοτικών συμφερόντων και την ισχυρή παρουσία  στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Αναδεικνύουμε τη μείζονα πόλη του Βόλου σε σημαντικό κέντρο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, σε τόπο φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών, πολιτιστικών και επιστημονικών συναντήσεων.
•    Διεθνείς συναντήσεις με διπλωματικές αποστολές, καθώς και εκπροσώπους Δήμων και φορέων από διάφορες χώρες και πόλεις. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις σχέσεις του Βόλου με πόλεις όπως το Μόναχο, η Βιέννη, οι Βρυξέλλες, το Σότσι, το Τελ Αβίβ, η Σμύρνη και  Βαλκανικές πρωτεύουσες.
•    Ομογενείς: Συνεργαζόμαστε γόνιμα και αξιοποιούμε τις Ομογενειακές Οργανώσεις, πρωτίστως  το «Κοινόν των Μαγνήτων», αλλά και μεμονωμένες προσωπικότητες με καταγωγή από τη Μαγνησία, με επαφές, συναντήσεις και εκδηλώσεις, με σημαντικά αποτελέσματα.

Μ. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός: «σχεδιάζουμε την πόλη του αύριο».
Σχεδιάζουμε τον Δήμο μετά την κρίση, ως μια πόλη έξυπνη, δημιουργική, βιώσιμη και οικολογική. Αξιοποιούμε ως εργαλεία το Ρυθμιστικό Σχέδιο, την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέας Αγχιάλου, τα ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας και Αρτέμιδας, τις πολεοδομικές μελέτες Μαράθου και Κριθαριάς, τις Πράξεις Εφαρμογής Νέων Παγασών και Αγίας Παρασκευής, την ένταξη πολεοδομικών μελετών στο Πράσινο Ταμείο, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «Βόλος Χ 4», τη χωροθέτηση του νέου κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και του νέου Δικαστικού Μεγάρου, τη μελέτη για τα μορφολογικά στοιχεία του Πηλίου και τη μελέτη για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου στο Δήμο Βόλου.

Ν. Δήμος με πολλαπλή ταυτότητα
Ο Δήμος Βόλου έχει αποκτήσει μια νέα πολυκεντρική δομή, με ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα, μικρότερα αστικά κέντρα, χωριά, οικισμούς, πλούσιο φυσικό περιβάλλον και σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη με εσωτερική κοινωνική και χωρική συνοχή, προκειμένου να αποτελέσει το κύριο συστατικό του τρίτου, δυναμικού αναπτυξιακού πόλου της χώρας.
Ο Βόλος είναι ταυτόχρονα Δήμος τουριστικός, βιομηχανικός, «πράσινος», Δήμος μεγάλων γεγονότων, πολιτισμού, ιστορίας και μυθολογίας, Δήμος του αθλητισμού, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, των αγροτικών προϊόντων ποιότητας έδρα του Πανεπιστημίου και επίκεντρο έρευνας. Αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αντιφατικό, μπορεί και πρέπει τελικά να αποδειχθεί ως το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Τη φυσιογνωμία, του ενιαίου Δήμου Βόλου διαμορφώνουν, ποικίλα αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, σε σημείο όπου να μην ξεχωρίζει κάποιο μεταξύ των υπολοίπων. Αντίθετα, όλα μαζί προσδίδουν στο Δήμο Βόλου σύγχρονη, δυναμική και πολυδιάστατη ταυτότητα. Η ανάδειξη αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί τη δημιουργική πρόκληση που διαπνέει το όραμα και τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό.
Με αυτό το στόχο ο Δήμος Βόλου ασκεί τον επιτελικό και συντονιστικό ρόλο του, συσπειρώνοντας τις  κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής σε κοινούς αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: