Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Επιλογή Ευθύνης: «Συμμετέχουμε όλοι στην κινητοποίηση ενάντια στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ»

Να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η νομοθεσία
«Το τελευταίο διάστημα, απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία η προοπτική της καύσης μεγάλων ποσοτήτων RDF από το τοπικό εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Οι επιστήμονες που διατύπωσαν μέχρι τώρα τις απόψεις τους για το θέμα, συμφωνούν σε ένα σημείο, ότι δηλαδή η καύση του στην παραγωγική διαδικασία απαιτεί κατάλληλες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό,  αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να μη γίνεται ατελής καύση, αξιόπιστες μετρήσεις και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Το ζήτημα στην περίπτωση του τοπικού εργοστασίου της ΑΓΕΤ, με δεδομένη, μάλιστα, την εγκατάστασή του σε επαφή με τον οικιστικό ιστό της πόλης και τα προβλήματα αέριας ρύπανσης, που έτσι κι αλλιώς η πόλη αντιμετωπίζει, είναι ότι δεν παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις πως θα εφαρμοστούν και θα τηρηθούν οι όροι ασφαλείας που εφαρμόζονται και τηρούνται σε άλλες χώρες, και ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, που θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον και  την υγεία των κατοίκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτα έδωσαν την άδεια για καύση RDF, και εκ των υστέρων κάνουν ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ή όχι οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Και από όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, το εργοστάσιο δεν έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την ασφαλή, σε κάθε περίπτωση, καύση τέτοιων μεγάλων ποσοτήτων RDF.